Kết quả hình ảnh cho code shop bán hotmail


Làm xong từ hồi chiều bạn kia yêu cầu giúp đỡ :3 giờ mới rảnh post !
Code chuyển từ bán token => bán hotmailHướng dẫn cài đặt
  1. Config : config.php
  2. Tài khoản admin : admin | admin
  3. Tự nghịch :3
Download 
TẢI VỀ : TẠI ĐÂY
                                                               NGUỒN : diendanit.net

Post a Comment

Previous Post Next Post