Nếu bạn muốn tạo các ứng dụng dành cho Windows hoặc điện thoại di động (ứng dụng HTML5, WebApps, Progressive WebApps, WebExtensions và ứng dụng Hybrid). Nhưng bạn chưa học qua ngôn ngữ lập trình nào, cũng chưa có kỹ năng lập trình. Hãy để App Builder giúp bạn.

Tạo Phần Mềm không cần biết lập trình với App Builder

Với App Builder bạn có thể tạo phần mềm không cần biết lập trình. Đây là một môi trường trực quan đầy đủ và đơn giản cho Windows. Với giao diện nâng cao thân thiện với người dùng, bạn có thể tạo ra một ứng dụng mà không cần viết một dòng mã nào (chỉ đơn giản là kéo và thả). Nói cách khác, bạn không cần biết JavaScript để tạo ứng dụng bằng App Builder. Ngôn ngữ kịch bản sẵn có của phần mềm được dựa trên hàng trăm hành động trực quan mà bạn chỉ cần đặt vào vị trí mà bạn cần,  hành động được thực thi.
Là một môi trường phát triển hoàn chỉnh, App Builder cũng cung cấp hàng trăm Visual/non-visual controls được sử dụng trực tiếp cho các ứng dụng của bạn. Cũng như hướng dẫn trợ giúp đầy đủ mô tả tất cả các điều khiển và hành động có sẵn và một số hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, nó có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các plugin JavaScript và các plugin Apache Cordova, để bạn có thể dễ dàng tạo các ứng dụng Android.

Xem cách sử dụng đơn giản từ video 10 giây

Các tính năng chính

 • Tạo ứng dụng HTML5
 • Tạo ứng dụng Hybrid
 • Tạo ứng dụng web
 • Tạo ứng dụng web nâng cao
 • Tạo WebExtensions
 • Tập tin cấu hình cho Cordova
 • Batch với Windows
 • Lập tình Shell trên UNIX
 • Biểu tượng cho Cordova
 • Splash for Cordova
 • Xây dựng cấu hình cho Cordova
 • Trình biên dịch dòng lệnh
App Builder - Tạo Phần Mềm không cần biết lập trình

Cài đặt App Builder

Tải về, giải nén và cài đặt. Sau đó Copy file AppBuilder.exe trong thư mục Unlocked, copy đè vào thư mục đã cài đặt để kích hoạt App Builder 2020 Full Key.
Download App Builder 2020.21 Full Active [x86][x64]
NGUỒN : Anonyviet

Post a Comment

Previous Post Next Post