Hello các bạn mình là Lê Tú 36 Blogger .
HÔM NAY MÌNH SẼ SHARE TUT UNLOCK 2 DẠNG FAQ 178 + 723 KHÔNG CMND CÂN SPAM Đầu tiên là 723 :


 Đổi sang ip Pháp nn uk log 3 link này -https://www.facebook.com/help/contact/313733425335072 -https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701 -https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 Điền đầy đủ và gửi lên (chỉ 2 dạng này nhé)
Tiếp theo 178 cân spam nhé  Fake ip Áp ngôn ngữ Trung Quốc

 link https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=167692083333796
 dòng 1: email acc die
 dòng 2: Hello facebook team I was tricked and put a photo of the crime. I'm sorry for the inconvenience. I look forward to the facebook team open account so I continue to use Email :  My name is:  Birthday:  Home town :  Thanks to the Facebook team
dòng 3: điền email 10p
Chúc anh em thành công

Post a Comment

Previous Post Next Post