HELLO ANH EM . Mình là Lê Tú 36 Blogger đây . Hôm nay mình sẽ share tut dame 359 die 70% ( vi phạm bản quyền - dạng khó unl và khó dame  bậc nhất hiện nay ) 

Fake 1 Clone Giống All Nó !( Đ*o Add Nó Nhé )


Lấy Avt + Bìa Giống Nó ! Và 7 Cái Ảnh Giống Nó Kèm Link Luôn Nhé !

Fake Ip Mỹ Nn Uk

Vào Wall Nó Báo Cáo Avt + Bìa Nó + 7 Cái Ảnh Đã Lưu Link!

Vào Link Sau : https://www.facebook.com/help/contact/937027619679465

Theo Thứ Tự :

1-1-9

Rồi tiếp tục :

Ấn 1 Hết Nhé

Dòng 1 : Tên

Dòng 2 : Chọn Cái 2

Dòng 3 : Bừa

Dòng 4 : Sdt

Dòng 5,6 : Email

Dòng 7 : Tên Acc

Sau Nhấn Dòng 2 : Ghi Việt Nam

Sau Nhấn Tiếp Dòng 1 : Điền Link Ảnh Đã Coppy

7 Ảnh 7 Link 7 LẦN nhé

Sau dòng 1 Tiếp Dòng 1 sau điền link nhé

Ảnh nào link đấy

MỖI link gửi 1 ảnh nhé nhớ
Chúc anh em thành công !

Post a Comment

Previous Post Next Post