Hello các bạn .  Mình là Lê Tú 36 Blogger . Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dame FAQ 13t ( dạo này dame 13t hay nhảy dạng 208 ) 

B1 
Vào wall của nạn nhân spam report hình ảnh và bài viết cho nát bét đi
Có thể dùng nhiều clone

B2
Fake ip : ip Hà Lan ngôn ngữ Trung Hoa
B3
Giữ nguyên ip và truy cập link rip 13t
  • www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Để báo cáo dùng nhiều nick clone thì càng tốt nhé

B4
Fake cmnd dưới 13t rồi dùng 4-5 cái gmail mỗi gmail 1ip khác nhau rồi vào link sau 
  • www.facebook.com/help/contact/174263416008051

Dòng 1: Điền gmail acc mình
Dòng 2: Điền tên victim
Dòng 3: Điền link facebook victim
Dòng 4: Điền mail của người mình report, nếu không có thì '' ID@facebook.com ''
Dòng 5: Chọn 12 tuổi
Dòng 6: '' Lên google dịch mà chém gió ra đại loại là nói nó chỉ có dưới 13 tuổi xin fb xóa tài khoản ... :v ''
Xong up cmnd và thẻ bảo hiểm lên, nó rep lại thì mình cx rep lại như sau :

Thần chú 13t :
  • 我的宝宝只有10岁,请删除它。
  • 全名:Tên giống cmnd
  • 出生日期:Ngày tháng năm sinh trong cmnd
  • 请删除资金,因为我的孩子正在学习,我不想看到它渗透到社交网络,并使生活困难。

Xong rồi quay lại bước 3 rồi triển nhá


Hóng die
Anh em ai coppy ghi nguồn vào nhé 

2 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post