Hello các bạn . Mình là Lê Tú 36 Blogger. Hôm nay mình sẽ share các link để unlock 277 spam đóng case nhé 
https://m.facebook.com/help/contact/199052956872279 https://m.facebook.com/help/contact/167692083333796 https://m.facebook.com/help/contact/260749603972907 https://m.facebook.com/help/contact/183000765122339 IP Australia NN Uk 
Các bạn vào link trên điền đầy đủ thông tin , chỗ nào cần úp cmnd thì các bạn up . Nếu cmnd thật or fake chuẩn bao về nhé . Cmnd fake mà kém thì còn chưa biết ! Bye . Chúc các bạn unlock thành công nhé 
                                           Lê Tú 36 Blogger

Post a Comment

Previous Post Next Post