Hello everybodyyyy . Hôm nay mình sẽ hướng dẫn unl 723 đá mail trắng . SAU ĐÂY LÀ TUT UNLOCK 723 ĐÁ MAIL TRẮNG ! by Lê Tú 36 blogger
Bước 1 :
Chuẩn bị : 1c Gmail Trắng Mới Tạo Chưa Liên Kết Tài Khoản Facebook Nào Và 1c Cmnd Zin + Sạch Đẹp
Bước 2 Vào Link
https://m.facebook.com/help/contact/255904741169641
( Hồi Trước Là Tích Dòng 3 Đã Fix Rồi )
Tích Vào Dòng Số 4 :
Tôi không thể thêm email vào tài khoản của mình vì email đó đã được sử dụng.
Sau khi tích vào dòng số 2 :
Dòng 1 : điền email trắng vừa tạo
Dòng 2 : Ghi Unlock help me
Dòng 3 : Ghi tên fb bị report
Dòng 4 : chọn ngày tháng năm sinh trùng với fb bị report và giấy tờ tùy thân. Tiếp tục click vô tôi đồng ý và gửi. Sau đó check mail lần lượt up các giấy tờ tùy thân và chờ kết quả.

Post a Comment

Previous Post Next Post